Elektrod

ESR 11

HER POZSYONDA KAYNAK N UYGUN RUTL ELEKTROD.

zellikle 5 mm'den ince eliklerde, galvanizli sac ve borularda, tanker ve kazan imalatnda, boru tesisatlarnda, astar boyal ve hafif pasl eliklerin kayna iin uygundur. Yukardan aa da dahil her trl pozisyonda ok kolay kullanlr. Boluk doldurma kabiliyeti iyidir. Yumuak, dzgn ark, kolay tutuma ve yeniden tutuma zelliklerinden dolay punta kaynana ok uygundur. Hem AC hem DC'de kaynak yaplabilir. Ana metal ile yanma oluu hatas yapmadan kararak, dzgn ve hafif ibkey kaynak dikii verir. Crufu kendiliinden kalkar.

OVERCORD - ZET

HER POZSYONDA KAYNAK N UYGUN RUTL ELEKTROD.

zellikle 5 mm den ince eliklerde, galvanizli sac ve borularda, tanker ve kazan imalatnda, boru tesisatlarnda, astar boyal ve hafif pasl eliklerin kayna iin uygundur. Yukardan aa da dahil her trl pozisyonda ok kolay kullanlr. Boluk doldurma kabiliyeti iyidir. Yumuak, dzgn ark, kolay tutuma ve yeniden tutuma zelliklerinden dolay punta kaynana ok uygundur. Hem AC hem DC de kaynak yaplabilir. Ana metal ile yanma oluu hatas yapmadan kararak, dzgn ve hafif ibkey kaynak dikii verir. Crufu kendiliinden kalkar.

ESR 13

GENEL AMALI RUTL ELEKTROD.

Hafif elik imalatlar, demir dorama, ferforje, tarm makineleri, kazan, muhtelif ara asi karoseri imalatlar ve bunlarn tamir-bakm kaynaklar iin uygundur. Yukardan aa hari her trl pozisyonda kullanlr. zellikle yatayda ke kaynaklar iin ok uygundur. ok dzgn diki grntsne, ok kolay ark tutuma ve yeniden tutuma zelliklerine, sakin ve kararl bir arka sahip olup, ince damlal metal geiine sahiptir. Hem AC hem de DC de ayn rahatlkta kullanlabilir. Crufu kendiliinden kalkar.

OVERCORD - S

GENEL AMALI RUTL ELEKTROD.

Hafif elik imalatlar, demir dorama, ferforje, tarm makineleri, kazan, muhtelif ara asi karoseri imalatlar ve bunlarn tamir-bakm kaynaklar iin uygundur. Yukardan aa hari her trl pozisyonda kullanlr. zellikle yatayda ke kaynaklar iin ok uygundur. ok dzgn diki grntsne, ok kolay ark tutuma ve yeniden tutuma zelliklerine, sakin ve kararl bir arka sahip olup, ince damlal metal geiine sahiptir. Hem AC hem de DC de ayn rahatlkta kullanlabilir. Crufu kendiliinden kalkar.

ESR 14

GENEL AMALI. YKSEK YIMA ORANLI RUTL ELEKTROD.

zellikle para hazrl ok iyi yaplmayan alamsz elik imalatlarda, elik saclarda ve ferforje gibi dekoratif imalatlarda tercih edilir. rtsndeki demir tozu ilavesi nedeniyle, zellikle yatay ke ve yatay oluklarn yksek hzla kaynana ve dolgusuna ok uygundur. Yukardan aa hari her trl pozisyonda kaynak yapmaya uygundur. Yksek akm tama kapasitesine sahiptir ve sramas ok azdr. Sessiz, kararl ark ile ince ve seri damla geiine sahiptir. Ark tutumas ve yeniden tutumas ok kolaydr. Ana metalle yanma oluu hatas yapmadan kararak dzgn kaynak dikileri verir. Crufu kendiliinden kalkar. Hem AC de, hem de DC de ayn kolaylkla kullanlabilir.

ESR 30

GALVANZ TANKLARI N KAYNAK ELEKTRODU.

zellikle Armco demirinden ve dk karbonlu eliklerden yaplm inko banyolarnn imalat ve tamir kaynaklarnda kullanlan kaln-rutil rtl bir elektrodtur. Kaynak metali sv inko banyosuna kar yksek atlama direnci gsterir. Hem AC hem DC'de rahatlkla kullanlabilir.

ARMCORD

GALVANZ TANKLARI N KAYNAK ELEKTRODU.

zellikle Armco demirinden ve dk karbonlu eliklerden yaplm inko banyolarnn imalat ve tamir kaynaklarnda kullanlan kaln-rutil rtl bir elektrodtur. Kaynak metali sv inko banyosuna kar yksek atlama direnci gsterir. Hem AC hem DC de rahatlkla kullanlabilir.

ESR 35

GALVANZ VE EMAYE KAPLANACAK ELKLER N KAYNAK ELEKTRODU.

zellikle borularn, tanklarn ve kazanlarn, kk paso ve pozisyon kaynaklar iin rutil-bazik rtl kaynak elektrodudur. Ayrca tozalt kayna ncesinde punta kaynaklar ve kk altlk kaynaklar iin de uygundur. Dk silisyum ieriinden dolay kaynak metali, galvaniz ve emaye kaplamalara uygundur.

ESB 40

YKSEK KARBONLU ELKLERN VE DKME DEMRLERN SICAK KAYNAI N ELEKTROD.

Kaynak kabiliyeti zayf eliklerin ve kimyasal ierii bilinmeyen eliklerin tamir kaynaklar iin uygundur. ekme mukavemeti ile mkemmel tokluk deerlerine sahip kaynak metali veren kaln bazik rtl bir elektrodtur. Bu zellikleri nedeniyle rijit konstrksiyonlarda ve kaln kesitli paralarda kullanma ok uygundur. Ayrca, elikler zerine sert dolgu ncesi tampon paso uygulamalarnda ve dkme demirlerin scak kaynaklarnda tercih edilir.

UNIVERS

YKSEK KARBONLU ELKLERN VE DKME DEMRLERN SICAK KAYNAI N ELEKTROD.

Kaynak kabiliyeti zayf eliklerin ve kimyasal ierii bilinmeyen eliklerin tamir kaynaklar iin uygundur. ekme mukavemeti ile mkemmel tokluk deerlerine sahip kaynak metali veren kaln bazik rtl bir elektrodtur. Bu zellikleri nedeniyle rijit konstrksiyonlarda ve kaln kesitli paralarda kullanma ok uygundur. Ayrca, elikler zerine sert dolgu ncesi tampon paso uygulamalarnda ve dkme demirlerin scak kaynaklarnda tercih edilir.

ESB 42

NCE CDARLI BORULARIN KK VE PASO KAYNAI N ELEKTROD.

Tamir atlyelerinde birletirme, bakm-onarm ilerinin kayna iin ok amal bazik elektrodtur. Boru kaynaklarnda kk paso uygulamalarna ve pozisyon kaynaklar iin de uygundur. zellikle i makinalarnn kollarnn kaynaklar iin ve raylarn birletirme kaynaklar iin de kullanlr. ift rtl olmasndan dolay kararl ve youn ark vardr. Ana metal ile yanma oluu hatas yapmadan dzgn ve temiz kaynak dikileri verir. yi boluk doldurma kabiliyetine sahiptir. Kaynaklar rntgen kalitesi yksektir.

EXTRA

NCE CDARLI BORULARIN KK VE PASO KAYNAI N ELEKTROD.

Tamir atlyelerinde birletirme, bakm-onarm ilerinin kayna iin ok amal bazik elektrodtur. Boru kaynaklarnda kk paso uygulamalarna ve pozisyon kaynaklar iin de uygundur. zellikle i makinalarnn kollarnn kaynaklar iin ve raylarn birletirme kaynaklar iin de kullanlr. ift rtl olmasndan dolay kararl ve youn ark vardr. Ana metal ile yanma oluu hatas yapmadan dzgn ve temiz kaynak dikileri verir. yi boluk doldurma kabiliyetine sahiptir. Kaynaklar rntgen kalitesi yksektir.

ESB 44

OK AMALI AC/DC BAZK ELEKTROD.

Dinamik yke maruz elik konstrksiyon, genel makine, zirai aletlerin imalat ve tamir kaynaklarna uygundur. Yanma oluu hatas yapmadan ana metalle kararak dzgn ve temiz kaynak dikileri verir. Mkemmel boluk doldurma kabiliyetine sahiptir. ift rtl olmas sayesinde kararl ve yumuak bir ark vardr. Bu nedenle kk paso ve pozisyon kaynaklarnda ok kolay kullanma sahip olduu gibi AC?de kaynak yapmaya imkan verir. Kaynaklarn rntgen kalitesi yksektir.

SPEZIAL

OK AMALI AC/DC BAZK ELEKTROD.

Dinamik yke maruz elik konstrksiyon, genel makine, zirai aletlerin imalat ve tamir kaynaklarna uygundur. Yanma oluu hatas yapmadan ana metalle kararak dzgn ve temiz kaynak dikileri verir. Mkemmel boluk doldurma kabiliyetine sahiptir. ift rtl olmas sayesinde kararl ve yumuak bir ark vardr. Bu nedenle kk paso ve pozisyon kaynaklarnda ok kolay kullanma sahip olduu gibi AC de kaynak yapmaya imkan verir. Kaynaklarn rntgen kalitesi yksektir.

UNIVERS

YKSEK MUKAVEMETL YUMUAK YANILI BAZK ELEKTROD.

Dinamik zorlamaya maruz, yksek mukavemet istenen, kpr, byk elik konstrksiyonlar, gemi ina, boru hatlar kaynaklar, tank, basnl kap, kazan ve makine imalatnda kullanma uygundur. %115 kaynak metali verimine sahiptir. Alttan yanma oluu hatas yapmadan ana metalle kararak przsz ve temiz kaynak dikileri verir. Boluk doldurma kabiliyeti iyidir. Kaynaklarn rntgen kalitesi yksektir. Yksek karbonlu eliklerde tampon paso yapmak iin de uygundur.

EXTRACITO

YKSEK MUKAVEMETL YUMUAK YANILI BAZK ELEKTROD.

Dinamik zorlamaya maruz, yksek mukavemet istenen, kpr, byk elik konstrksiyonlar, gemi ina, boru hatlar kaynaklar, tank, basnl kap, kazan ve makine imalatnda kullanma uygundur. %115 kaynak metali verimine sahiptir. Alttan yanma oluu hatas yapmadan ana metalle kararak przsz ve temiz kaynak dikileri verir. Boluk doldurma kabiliyeti iyidir. Kaynaklarn rntgen kalitesi yksektir. Yksek karbonlu eliklerde tampon paso yapmak iin de uygundur.

SUPERCITO

YKSEK MUKAVEMETL BAZK ELEKTROD.

Dinamik zorlamaya maruz, yksek mukavemet istenen makina, elik konstrksiyon, kpr, gemi inas, cebri boru yapm, basnl kap, tank, kazan ve makine imalatnda kullanma uygundur. Kaynak metali -60C ye kadar yksek entik darbe dayanmna sahiptir ve karbon miktar %0.40 a kadar olan eliklerin kaynanda dahi atlaksz birlemeler salar. %120 kaynak metali verimine sahiptir. Kaynaklarn rntgen kalitesi ok yksektir. Ayrca yksek karbonlu eliklerde tampon paso yapmak iin de uygundur.

ESB 52

YKSEK MUKAVEMETL DK HDROJENL BAZK ELEKTROD.

Dinamik zorlamaya maruz, yksek mukavemet istenen ar elik konstrksiyon, kpr, baraj, gemi inaat, yksek mukavemetli boru hatt kaynaklar, termik santral, petrokimya sanayi borulamalar, basnl kap, tank, kazan imalatnda kullanm iin uygundur. Kaynak metali ok dk miktarda hidrojen ierir ve yalanmaya kar direnci yksektir. atlaksz ve yksek toklukta birletirmeler salar, %0.6 ya kadar karbon (C) ieren eliklerin ve raylarn birletirme kaynana da uygundur. Kk paso ve pozisyon kaynaklarnda kullanm ok rahattr. Boluk doldurma kabiliyeti iyidir. Kaynaklarn rntgen kalitesi ok yksektir.

TENACITO

YKSEK MUKAVEMETL DK HDROJENL BAZK ELEKTROD.

Dinamik zorlamaya maruz, yksek mukavemet istenen ar elik konstrksiyon, kpr, baraj, gemi inaat, yksek mukavemetli boru hatt kaynaklar, termik santral, petrokimya sanayi borulamalar, basnl kap, tank, kazan imalatnda kullanm iin uygundur. Kaynak metali ok dk miktarda hidrojen ierir ve yalanmaya kar direnci yksektir. atlaksz ve yksek toklukta birletirmeler salar, %0.6 ya kadar karbon (C) ieren eliklerin ve raylarn birletirme kaynana da uygundur. Kk paso ve pozisyon kaynaklarnda kullanm ok rahattr. Boluk doldurma kabiliyeti iyidir. Kaynaklarn rntgen kalitesi ok yksektir.

ESH 160R

YKSEK VERML. DEMR TOZLU RUTL ELEKTROD.

%165 verimi ile gemi inasnda byk kesitlerin birletirilmesi ve ke kaynaklarnn tek pasoda yaplmas iin uygundur. Yanma oluu hatas yapmadan, przsz, dzgn kaynak dikileri verir.Astar boyal plakalarn kaynana da uygundur. Ark balatlmas ve yeniden tututurulmas ok kolaydr. Crufu kendiliinden kalkar.

FERROCITO

YKSEK VERML. DEMR TOZLU RUTL ELEKTROD.

%165 verimi ile gemi inasnda byk kesitlerin birletirilmesi ve ke kaynaklarnn tek pasoda yaplmas iin uygundur. Yanma oluu hatas yapmadan, przsz, dzgn kaynak dikileri verir.Astar boyal plakalarn kaynana da uygundur. Ark balatlmas ve yeniden tututurulmas ok kolaydr. Crufu kendiliinden kalkar.

ESH 160BYaklak %165 metal verimine sahip, zellikle ke kaynaklarnda kullanlan yksek verimli bir elektrodtur. Kaynak metalinin tokluu ve atlak direnci ok yksektir. Ana metalde kesme hatas yapmadan dzgn ve temiz kaynak dikii verir. Boyal saclarda kullanma uygundur. Crufu kolay temizlenir. Kaynaklarn rntgen kalitesi ok yksektir.

ESH 180R

YKSEK VERML. DEMR TOZLU RUTL ELEKTROD.

%180 verimi ile gemi inasnda hzl ve ekonomik kaynak istenen byk kesitlerin ve uzun ke kaynaklarnn yatay pozisyonda yaplmas iin uygundur. Dk akm younluklarnda dahi yksek ergime hzna sahiptir. Astar boyal plakalarn kaynana uygundur. Ark balatlmas ve yeniden tututurulmas ok kolaydr. Crufu kendiliinden kalkar.

FERROCITO 180

YKSEK VERML. DEMR TOZLU RUTL ELEKTROD.

%180 verimi ile gemi inasnda hzl ve ekonomik kaynak istenen byk kesitlerin ve uzun ke kaynaklarnn yatay pozisyonda yaplmas iin uygundur. Dk akm younluklarnda dahi yksek ergime hzna sahiptir. Astar boyal plakalarn kaynanda kullanlabilir. Astar boyal plakalarn kaynana da uygundur. Ark balatlmas ve yeniden tututurulmas ok kolaydr. Crufu kendiliinden kalkar.